Menu

09 280 60 60
info@caminogroup.be
Landegemstraat 10
9031 Drongen

Terug naar alle artikels

Durabrik voor het eerst B Corp gecertificeerd

Nieuws Duurzaamheid

Durabrik voor het eerst B Corp gecertificeerd

Durabrik, onderdeel van Camino, heeft zopas het officiële B Corp certificaat ontvangen, een unieke internationale erkenning voor bedrijven die zowel op maatschappelijk als ecologisch vlak het verschil maken. Zo onderscheidt Durabrik zich o.a. door sterk in te zetten op inclusie, een duidelijk duurzaam beleid te hanteren en woonoplossingen voor diverse bevolkingsgroepen te creëren. 

Gerenommeerd, fel gegeerd maar slechts voor weinigen weggelegd. Dat vat het internationale B Corp certificaat goed samen. Op wereldschaal zijn er zo’n 5.718 bedrijven uit allerhande sectoren gecertificeerd, waarvan 48 in België en 3 actief in de vastgoedsector. Durabrik schaart zich daarbij achter een wereldwijde beweging die bouwt aan een inclusieve, rechtvaardige en herwinnende economie. Het certificaat is dan ook een internationale erkenning van Durabriks sociale en ecologische prestaties, die eerder al gelauwerd werden met het VOKA-charter voor duurzaam ondernemen.

Om een B Corp certificaat te behalen, moeten bedrijven verschillende stappen doorlopen: van een diepte-screening door een internationale jury tot het ondertekenen van een specifieke overeenkomst met het internationale B Lab netwerk. Elke kandidaat(-certificaathouder) wordt op vijf verschillende domeinen geëvalueerd: het algemeen bestuur, het medewerkersbeleid, de maatschappelijke betrokkenheid, de milieu-aanpak en het klantenbeheer. Bedrijven moeten aantonen dat ze binnen die thema’s voldoen aan de hoogste normen, en dat sociaal en duurzaam ondernemen centraal staan.

“We zijn bijzonder trots dat we met Durabrik het B Corp certificaat hebben behaald. In de eerste plaats is het een erkenning voor alle thema’s waarop we inzetten. Gaande van milieubescherming door hier in onze groene woonprojecten op in te zetten tot het HR-beleid waarbij we bijvoorbeeld een goede balans voorzien tussen mannen en vrouwen in het management en een diversiteit aan leeftijden op de werkvloer."

"Tot slot is dit certificaat een mooi begin van een uitdagend groeiverhaal waarmee we ook andere organisaties hopen te inspireren om maatschappelijk en duurzaam te ondernemen", vertelt Evelien van Kemenade, Duurzaamheidscoördinator Durabrik

Inzet voor het klimaat

Durabrik maakt zich sterk dat ze zichzelf constant een spiegel voor houdt en zich wil blijven onderscheiden wat duurzaamheid betreft. Zo is er in het hoofdkantoor geen fossiele brandstof meer te bespeuren, en ook in de woonprojecten wordt waar het kan fossielvrij verwarmd. Daarnaast gaan zij voor een volledig groen wagenpark waarbij 120 bedrijfswagens op korte termijn full electric worden. Bovendien voorziet Durabrik in de woonprojecten zoveel mogelijk groene zones en is er een samenwerking met Natuurpunt waarbij voor elke vierkante meter beton evenveel natuur in de buurt van Durabrik woonprojecten wordt ontwikkeld.

“We beseffen dat duurzaam ondernemen in het algemeen nog niet als vanzelfsprekend beschouwd wordt, maar wij maken vanuit Durabrik – en bijgevolg de ganse Camino groep – die koppeling wel maximaal en proberen elke dag om ons ondernemerschap nog verder te verduurzamen. We vinden het echt essentieel om zorgzaam om te springen met onze planeet en trekken dat door over de hele lijn, zowel bij onze projecten als in de dagelijkse werking binnen het bedrijf" vult Evelien aan.

"We vinden het echt essentieel om zorgzaam om te springen met onze planeet en trekken dat door over de hele lijn"

Meer dan alleen maar duurzaam

Duurzaamheid uit zich in meer dan alleen klimaatgebonden of ecologische initiatieven. Daarom zet Durabrik als bouwbedrijf ook vol in op CSR-initiatieven. Naast het steunen van verschillende goede doelen, ​doet het – dankzij de hulp van de werknemers - aan vrijwilligerswerk. Zo gingen een aantal medewerkers – naar aanleiding van de extreme wateroverlast in de zomer van 2021 – aan de slag in Trooz om er een aantal woningen herop te bouwen.

En in de lente van dit jaar werd een kloosterpand – dat een herbestemming via het bedrijf krijgt – omgevormd tot een tijdelijke opvangplek voor maar liefst 70 Oekraïense vluchtelingen. Bovendien zet het bedrijf ook in op woonoplossingen voor diverse groepen: gaande van sociale woningen bouwen tot nieuwbouw toegankelijk en betaalbaar maken voor zoveel mogelijk mensen, zoals jonge starters. In het kader van betaalbaar wonen werkten ze daarom een formule uit waarbij je eerst je woning huurt om daarna over te gaan tot de aankoop.

“We zetten de mensen voorop en denken dus niet alleen aan het economische aspect voor onszelf. We zien ons als een goede huisvader en willen daarbij ook voor iedereen zorgen. Zo is het voor ons van belang dat alle medewerkers zich hier thuis voelen. Dat doen we door voldoende vorming te voorzien, een gezonde levensstijl te stimuleren en een goede balans mogelijk te maken tussen werk en privé. Maar ook inclusie is voor ons van groot belang. Zo werken wij al een aantal jaren samen met verschillende sociaal-economische bedrijven en zijn er via hen regelmatig verschillende mensen met een beperking bij ons aan de slag."
– Joost Callens, CEO Durabrik

"We zetten de mensen voorop en denken dus niet alleen aan het economische aspect voor onszelf. We zien ons als een goede huisvader en willen daarbij ook voor iedereen zorgen."

Het B Corp certificaat dat Durabrik zopas behaalde, is drie jaar geldig. Daarna moeten zij zich opnieuw onderscheiden om het label te verdienen. Het hele idee hierachter is om bedrijven te blijven aansporen om op de verschillende thema’s te blijven inzetten en daarbij hun grenzen te verleggen.