Menu

09 280 60 80
info@caminogroup.be
Landegemstraat 10
9031 Drongen

Terug naar alle artikels

Bouwen met minimale milieu-impact

Duurzaamheid

Bouwen met minimale milieu-impact

Je kan als bouwbedrijf pas écht een verschil maken met je ecologisch handelen als je duurzaamheid effectief een onderdeel van je strategie maakt. En dat is ook het geval bij Camino. Duurzaamheidscoördinator Evelien Van Kemenade en Steven Vanden Brande, BU Directeur FYXT BV, staan ons te woord over dit thema.

Deel van het strategisch kader

Evelien: “Er wordt op meerdere niveaus nagedacht over de vraag: ‘Hoe kunnen wij ons steentje bijdragen aan meer duurzaamheid?’ In de bouwsector, in de maatschappij … In het algemene strategische kader van Camino is een milieuvriendelijke focus sowieso geïntegreerd.

Onze aanpak bestaat uit vijf pijlers:

 1. Veiligheid, gezondheid en inclusiviteit
  Voor medewerkers, klanten, leveranciers en onderaannemers
 2. eMISSIE 0
  Broeikasgasemissies minimaliseren
 3. Circulair denken
  Grondstoffen, materialen, water, energie, enz. zo efficiënt mogelijk, en circulair inzetten
 4. Camino College
  Inzetten op kennisdeling
 5. Energie, water en biodiversiteit
  In elk project de focus leggen op deze 3 thema’s

“Elke business unit wordt verwacht zich aan onze pijlers te houden maar legt ook eigen klemtonen en bepaalt een eigen focus. Durabrik streeft er bijvoorbeeld naar om het meest duurzame bouwbedrijf te zijn tegen 2025. Daar maken ze werk van door onder andere hun woningen en appartementen te voorzien van een warmtepomp, slimme energiesystemen en duurzaam waterbeheer. Ecopuur maakt er zelfs een sterkte van. Zij zijn het aanspreekpunt voor andere bedrijven in de groep als het om water- en energietechnieken gaat.”

Duurzaamheidsscan van elk project

Bij de start van elke ontwikkeling van Durabrik of Istoir maken Steven en Evelien een grondige analyse en geven ze advies over de meest duurzame aanpak. Evelien: “We gaan elk aspect na: de omgeving, het klimaat, de eventuele geluidsoverlast, het risico op overstroming, de mobiliteit … Daarvoor zetten we de D-scan in. Het is onze eigen tool die ons leidt tot een bepaalde duurzaamheidsscore.

Keuzes maken

Hoe vervolgens de knoop wordt doorgehakt? Evelien: “Je kan een woning vergelijken met een recept. De verschillende materialen zijn de ingrediënten. Elk heeft zijn impact op het resultaat. Wij raden bijvoorbeeld vanuit ecologisch oogpunt aan om hout boven beton en staal te kiezen. Maar ook op technisch vlak moet je een stevig pand neerzetten. Dus moet je hier en daar andere keuzes maken, dat is logisch. Toch zijn er gevallen waarbij de milieu-impact doorslaggevend is voor de opstart. Zo ging een gepland project een tijdje geleden niet door omdat het in overstromingsgebied lag en we dat probleem niet wilden verergeren door delen van de grond te verharden.”

“Wij zijn één stem in het geheel, maar wel eentje die absoluut van tel is. Want alle Camino-leden zijn bijzonder gemotiveerd om duurzamer te (ver)bouwen.”

Innovatieve alternatieven

Wie duurzaam redeneert, denkt op lange termijn. Warmtepompen zijn nu bijvoorbeeld standaard in elk Durabrik-project. We wachten daarbij dus niet op het nakende verbod op aardgasaansluitingen, maar willen nu al aanzetten tot minder CO2-uitstoot.. En bij de reconversiewerken van kasteelsite Potuit in Sint-Amandsberg werkt Istoir samen met Energent aan de installatie van een collectief geothermisch warmtenet waar de toekomstige bewoners hun woning mee kunnen verwarmen en passief koelen.

Daarnaast bedenken de Camino-bedrijven geregeld nieuwe manieren om duurzamer te wonen.

Steven: “Een ander goed voorbeeld hiervan zijn de tuinkamers in houtskelet van Fyxt. Het is een milieuvriendelijk antwoord op de stijgende vraag naar kangoeroewoningen, tuinkantoren, enz. Mensen maken op die manier gebruik van de beschikbare ruimte in de tuin in plaats van groter te gaan wonen.

De tuinkamers worden circulair en modulair opgebouwd. De constructie bestaat uit verschillende vaste modules met een vaste maat die je makkelijk aan elkaar schakelt en nadien evensnel demonteerd om het op een andere plaats te installeren, zonder kraan. Voor de fundering gebruiken we bijvoorbeeld schroefpalen die volledig herbruikbaar zijn. Bovendien verharden we de grond onder de constructie niet waardoor regenwater mooi kan insijpelen. De gevel is tot slot gemaakt in Thermowood, een alternatief voor tropisch hardhout. Het sparren- of dennenhout is behandeld met hitte zodat het bijzonder lang meegaat zonder chemische behandeling.”