Menu

09 280 60 80
info@caminogroup.be
Landegemstraat 10
9031 Drongen

Duurzaamheid

Duurzaamheid

Duurzaam

Tegenwoordig zijn er heel wat verschillende gezinssamenstellingen. Deze evolutie gaat ook gepaard met de nood aan diverse woonoplossingen. Daarin zijn energiebesparing en betaalbaarheid twee kernwoorden. Camino speelt hierop in door ons diverse aanbod. 

We hebben uiteraard ook aandacht voor de mens en zijn omgeving. Hoe kunnen we als bedrijf sterk en gezond blijven zonder daarbij anderen of onze omgeving te schaden? Kunnen we een positieve impact hebben? Wat laten we achter voor de volgende generatie. We zijn ook vastberaden om te blijven groeien in onze sociale en ecologische engagementen.

Met deze diversificatie zorgen we voor een stabiele bedrijfsvoering en risicospreiding. 

Langetermijndenken zit sterk verankerd in ons familiebedrijf. Elk van onze merken gebruikt deze visie als leidraad om zichzelf te overstijgen. 

Ook onze eigen medewerkers ondersteunen we ten volle in hun persoonlijke groei. We zijn ervan overtuigd dat elke collega zo de nodige veerkracht krijgt om samen te groeien en evolueren. Hun succes is ons succes. Bij Camino durven we zaken ook te benoemen en werken we samen als één team. 

Hoe brengen we duurzaamheid in de praktijk?

We bouwen aan ons ESG-parcours met 6 relevante waarden:

eMissie 0

We werken aan klimaatneutraliteit bij de selectie en het transport van grondstoffen, en op onze werven. Zo creëren we impact om klimaatverandering tegen te gaan.

100% EV car policy

De vergroening van het wagenpark is een belangrijk onderdeel van onze broeikasgasreductie. In 2022 hadden we een vloot van 127 personenwagens. Vanaf de tweede helft van 2022 werd de keuze gemaakt om alleen volledig elektrische personenwagens ter beschikking te stellen en geen personenwagens op fossiele brandstoffen meer aan te kopen voor de  medewerkers. We verwachten dat alle personenwagens eind 2027 elektrisch rijden en dat het aantal ongeveer gelijk blijft. 

Biodiversiteit, water en energie

In de woonprojecten die we ontwikkelen, willen we ervoor zorgen dat er voldoende onverharde ruimte overblijft zodat het regenwater kan infiltreren en er meer biodiversiteit kan ontstaan. We zitten ook de traditie van energiezuinig en compact bouwen voort en investeren in duurzame energie- en watersystemen.

 

Circulair denken

Door energie en materialen efficiënt in te zetten en steeds opnieuw te gebruiken, zorgen we ervoor dat gronden, gebouwen en grondstoffen in de toekomst inzetbaar blijven.

Houtskeletmodules als circulair antwoord

De eerste stappen richting losmaakbaar, modulair en bio-based bouwen worden gezet bij Fyxt. Daar werd een modulair concept in houtskelet ontwikkeld dat het mogelijk maakt om een kamer aan een woning of tuin toe te voegen. 

 

Camino College

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is vaak pionierend ondernemen met nieuwe kennis en inzichten. Om onze ESG-waarden te laten doordringen tot op de werkvloer streven we naar veelvuldige kennisdeling, zowel onder collega’s als met andere stakeholders in ons netwerk.

 

Veilig, gezond en inclusief

Als medewerkers zich goed voelen in onze organisatie, vertaalt zich dat in een langetermijnengagement en klantentevredenheid. We willen dus een gezonde ruimte creëren waar onze mensen zich verder kunnen ontwikkelen, en waar ze tegelijk voldoende uitgedaagd worden om te groeien. Wij geloven bovendien in de toegevoegde waarde van diversiteit in onze organisatie. We gaan op zoek naar talent en dat vinden we bij elke leeftijd, geslacht, afkomst, maar ook bij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Inclusieve woonoplossingen

Camino wil een inclusief woonaanbod aanbieden, met bijvoorbeeld de zorgwoningen van Toontjeshuis, maar ook met oplossingen voor andere kwetsbare groepen met een beperkt budget. Onze afdeling Durabrik Publieke Samenwerkingen (DPS) zet zich al jaar en dag in om de sociale woningmarkt te versterken.

Wil je meer weten over onze sociale en ecologische engagementen? Download dan zeker ons duurzaamheidsrapport even.