Menu

09 280 60 80
info@caminogroup.be
Landegemstraat 10
9031 Drongen

Bereikbaarheid - wegenwerken

Bereikbaarheid - wegenwerken

Wegenwerken E40 - Tijdelijke op-en afrit 

In augustus 2023 start het ‘Agentschap voor Wegen en Verkeer’ (AWV) met de afbraak van de brug over de E40 (ter hoogte van de inrit van het industrieterrein Drongen). Deze werken zullen duren tot april 2024 en voor heel wat overlast zorgen.


De bereikbaarheid van het industrieterrein waarin ons hoofdkantoor en In The Yard gelegen zijn, zal worden gegarandeerd via een tijdelijke op- en afrit ter hoogte van de groenzone en het centraal infobord.

Hiervoor zal het verkeer komende van de kust onmiddellijk op het industrieterrein terecht komen.

Het verkeer komende van Gent/Brussel zal moeten doorrijden tot Nevele om daar terug te draaien en de tijdelijke afrit te benutten.
De afrit in Drongen zal immers niet meer bruikbaar zijn omdat de toegang naar het industrieterrein afgesloten is en de lokale wegen grotendeels worden afgesloten.

Voor bezoekers die in de buurt wonen zijn we erin geslaagd om toch enkele toegangswegen open te houden.

Bezoekers kunnen via de Moerstraat en de Landegemstraat nog het industrieterrein bereiken.

Let op: voor het vrachtverkeer > 3,5 ton is er een verbod om deze wegen te gebruiken. Dit vrachtverkeer dient het industrieterrein hoe dan ook binnen te rijden via de tijdelijke afrit.

Deze plaatselijke toegang is een uitzondering die de bedrijvenvereniging heeft kunnen bekomen bij AWV en de stad Gent.

Er zal zeer streng worden toegezien op de naleving van de afspraken (snelheid- en tonnagebeperking) voor deze omwegen.

Op de onderstaande kaart vinden jullie het overzicht van de toegangswegen en hoe het industrieterrein te bereiken.
Alle verdere info en details over de werken en het verloop ervan is steeds raadpleegbaar via www.wegenenverkeer.be/Drongen.

Voor verdere vragen en/of onduidelijkheden, neem dan zeker contact op met uw contactpersoon binnen de Camino Group.