Menu

09 280 60 80
info@caminogroup.be
Landegemstraat 10
9031 Drongen

Terug naar alle artikels

Fier op ons eerste ESG-rapport

Nieuws Duurzaamheid

Fier op ons eerste ESG-rapport

In dit rapport lichten we toe hoe we Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, aan de hand van verschillende waarden zoals eMissie 0, Circulair denken, Goed bestuur e.a.

Bij Camino willen we innovatieve woonoplossingen realiseren. In onze missie beschrijven we onze wens om mee te bouwen aan een betere maatschappij: “Voor elke mens een mooie, duurzame ruimte creëren waarin die gelukkig kan zijn en groeit.” Om dit kracht bij te zetten werd dit ESG-verslag als ijkpunt in het leven geroepen.

In het ESG-rapport beschrijven we onze inspanningen om onze impact op het milieu te verminderen. We werkten een strategie uit met sociale en milieu-pijlers aan de hand van een materialiteitsanalyse. De doelstellingen die daaruit voortkwamen met de eerste resultaten vind je terug in dit verslag.

Camino wil ook sociale duurzaamheid bevorderen. We zetten ons onder meer in voor veiligheid en gezondheid op de werkvloer, en dat loont volgens de cijfers met betrekking tot arbeidsongevallen. We ondersteunen ook lokale gemeenschappen, bijvoorbeeld met ons project 'Hart voor Mensen'.

We zijn ervan overtuigd dat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen essentieel is voor de langetermijngroei van de bouw- en vastgoedsector. Daarom zijn we vastbesloten om onze verantwoordelijkheid te nemen en een positieve impact op de wereld te hebben.

Enkele belangrijke mijlpalen in 2022:

  • Dochterbedrijf Durabrik werd een B Corp.
  • Dochterbedrijf Ebenti koos voor een circulair gebouw als nieuwe productiehal.
  • Collega's deden vrijwilligerswerk voor vluchtelingen en slachtoffers van overstromingen.

Klik hier om het rapport te downloaden.

 

Camino zal haar ESG-rapporten jaarlijks publiceren om de voortgang in haar duurzaamheidsambities te volgen.

We zijn vastberaden om verder te groeien in onze sociale en ecologische engagementen en hopen hiermee ook anderen te inspireren.