Menu

09 280 60 80
info@caminogroup.be
Landegemstraat 10
9031 Drongen

Terug naar alle artikels

Waterbeheer in de bouw

Nieuws Duurzaamheid

Waterbeheer in de bouw

Tijdens de zomer worden we steeds meer geconfronteerd met extreem weer: een duidelijk gevolg van de klimaatopwarming. Lange periodes zonder neerslag verplichten ons om slimmer en bewuster om te gaan met water. Niet alleen in de landbouw is dit een ‘hot topic’, maar ook in de bouw speelt waterbeheer een steeds grotere rol.

Lokale overheden treffen dikwijls maatregelen om spaarzaam om te springen met water tijdens aanhoudende droogte. Dat zorgt ervoor dat een potentiële waterschaarste tastbaar wordt en dat we bewuster omspringen met ons waterverbruik. Toch zijn er preventief al een aantal maatregelen die we zelf kunnen nemen om slim om te springen met water. Goed waterbeheer begint echter al wanneer het regent, niet alleen wanneer de zon schijnt.

Blue Deal

In 2020 lanceerde de Vlaamse Overheid de ‘Blue Deal’: een ambitieus programma dat waterschaarste en droogte moet helpen voorkomen door verschillende acties. Gesteund door Europees geld, steunt deze Blue Deal tal van projecten. De centrale thema’s zijn slim watergebruik, natte natuur & groenblauwe infrastructuur. Ook in de bouw speelt waterbeheer een belangrijke rol.

Zo is het plaatsen van een regenwaterput al langer verlicht in Vlaanderen, en in oktober wordt het minimale volume verhoogd. (Afhankelijk van dakoppervlakte & lokale overheid). Bijkomend nemen steeds meer gemeenten maatregelen om ontharding te stimuleren en zo de waterdoorlaatbaarheid van de bodem te verhogen.

In onze ontwikkelingen laten we bijna 60 % onverhard, dit om wateroverlast te voorkomen, oververhitting te beperken en biodiversiteit te stimuleren.
Evelien van Kemenade, Duurzaamheidscoördinator Caminogroup

Ontharding

Vlaanderen is één van de meest verharde regio’s van Europa. Al die verharde ondergrond zorgt ervoor dat het regenwater niet in de grond kan trekken. Een uitgedroogde bodem kan vervolgens ook onvoldoende water opnemen, waardoor het risico op wateroverlast stijgt bij hevige neerslag. Ook voor hittebestrijding is ontharden een goed idee. Groen houdt warmte minder vast in tegenstelling tot beton of steen.

Waar toch verharding nodig is om toegankelijkheid te garanderen hebben waterdoorlatende alternatieven de voorkeur, zoals klinkers met open voegen, grind, grasklinkers… Zo is de parking van In The Yard voorzien van waterdoorlatende betonklinkers.

Overstromingsgevoeligheid

Helaas is watersnood de voorbije jaren erg actueel geweest. We worden steeds meer geconfronteerd met extreme weersomstandigheden. Een uitgedroogde bodem (die niet vlot water kan opnemen), gecombineerd met buitengewone neerslag en een infrastructuur die er niet op voorzien is, zijn de ingrediënten voor een perfecte storm.

Via de Vlaamse Overheid is het al langer verplicht om een watertoets uit te voeren bij het verlenen van bouw- of verkavelingsvergunning. In akten en advertenties is het ook verplicht om mee te delen dat het perceel in overstromings(gevoelig) gebied ligt. Water speelt dus een steeds grotere rol bij bouwen en verbouwen.

Naast de maatregelen die je zelf kan treffen om watersnood te voorkomen, hangt veel af van waar je woning gelegen is, en hoe de waterinfrastructuur in de buurt beheerd wordt.

Onze afdeling gronden kiest actief voor percelen en gebouwen die goed scoren op de watertoets.
Evelien van Kemenade, Duurzaamheidscoördinator Caminogroup

Innovatie

Naast een regenwaterput, ontharding & infiltratiezones zijn er nog maatregelen die je kan treffen om slimmer om te gaan met water. Er is ook op vlak van watertechnologie veel innovatie. Zo hebben we een testproject met Hydraloop, een waterrecycling-systeem dat douche- en badwater opvangt, reinigt en desinfecteert om te hergebruiken. Op die manier bespaar je leidingwater, dat steeds duurder zal worden door aanhoudende droogtes.

Ook in dagdagelijkse huishoudtoestellen en sanitair is de innovatie merkbaar. Denk maar aan douchecabines met een interne filter die water hergebruiken en waterbesparende douchekoppen. Toiletten zijn ook steeds zuiniger met water en standaard aangesloten op regenwater.

Elke druppel telt

Kortom, de komende jaren zal de manier waarop we omgaan met water aanzienlijk veranderen. Gelukkig zijn er veelbelovende innovaties die ons helpen om slimmer om te gaan met (regen)water. Overheden en aannemers hebben hierin een gedeelde verantwoordelijkheid. Wij leveren nu al de nodige inspanningen om ervoor te zorgen dat onze projecten duurzaam voorzien zijn van water, nu en voor de komende jaren. Met of zonder regen.