Menu

09 280 60 80
info@caminogroup.be
Landegemstraat 10
9031 Drongen

Terug naar alle artikels

Vastgoed in België: 2021 werd een recordjaar

Nieuws

Vastgoed in België: 2021 werd een recordjaar

We kunnen spreken over een succesvol jaar voor de vastgoedmarkt. Ondanks de hefbomen om de markt af te koelen en de aanhoudend hoge prijzen blijft vastgoed een duurzame investering, ook in 2022. Zeker gezien de groei van de huurmarkt die zich wellicht zal blijven verderzetten. Een blik op vandaag en morgen.

Terugblik op vastgoedinvesteringen in 2021

Volgens de Vastgoedbarometer van de Federatie van het Notariaat (Fednot) steeg tijdens de eerste 9 maanden van 2021 het aantal vastgoedtransacties met +20,4% vergeleken met dezelfde periode in het coronajaar 2020. En dat ondanks de hogere vastgoedprijzen. Wegens de lockdown in 2020 en de daarmee gepaard gaande vertraging op de vastgoedmarkt, is 2019 een betere basis om te vergelijken. Ook dan is er sprake van een sterke stijging van de transacties met 16,2%. En dat zowel in Vlaanderen (+15,6%) – met koplopers West-Vlaanderen en Limburg – Wallonië (+19,1%) als Brussel (+8,1%).

Opvallende trend: tijdens de zomermaanden steeg de verkoop van zowel appartementen (+15,3% t.o.v. 2019), garages (+22,4%) en vooral gronden (+30,5%). De verkoop van bestaande woonhuizen steeg nog, maar minder (+7,3 %). Volgens notaris Bart van Opstal, woordvoerder van Fednot, ligt dat aan verschillende factoren: corona kan een impact hebben, maar toch is het een trend op langere termijn. Nieuwbouw – en dus bouwgrond - neemt toe, gezien de strenge energie- en isolatienormen. Ook de hoge energieprijzen spelen een rol. Een constante zijn tot slot de garages: ze zijn en blijven interessant voor investeerders.

Wat verandert er op de vastgoedmarkt in 2022?

Aangepaste registratierechten

De gewijzigde tarieven voor de registratierechten van 10 naar 12 procent die ingaan per 1 januari 2022 zullen wellicht weinig invloed hebben op de investeringsmarkt. Het zou er wel toe kunnen leiden dat kopers schuiven met hun timing: wie een eerste verblijf koopt, zal het tekenen van de akte misschien uitstellen tot januari, wat de prijsstijgingen kan temperen. Het omgekeerde kan het geval zijn voor investeerders. ‘Al zal die aanpassing niet de reden zijn waarom investeerders ophouden met kopen’, zegt Frédéric Vandenhende van Investr, een platform voor vastgoedinvesteerders, in De Tijd.

Expertise bij kredietaanvraag

Een andere hefboom om de vastgoedprijzen wat te kalmeren, is de verplichte expertise bij de toekenning van een hypothecair krediet. Vanaf 2022 zijn de banken verplicht het hypothecaire krediet aan te passen aan de getaxeerde waarde en niet aan de aankoopprijs. Gezien de hausse op de markt wil de European Banking Authority (EBA) ervoor zorgen dat banken geen buitensporige bedragen lenen in verhouding tot de waarde van een pand. Kopers zullen dus zelf de centen moeten vinden als ze meer willen betalen dan de expertise. Toch denkt notaris Bart Van Opstal dat dit niet tot grote prijsschommelingen, lees dalingen, zal leiden. Hij ziet daar drie redenen voor: de rentevoet blijft laag, investeerders zijn momenteel zeer actief en hebben in principe geen kredieten nodig en de experten houden rekening met de huidige – hoge – prijzen.

Huurmarkt blijft groeien

Door de hoge vastgoedprijzen kiezen veel jonge gezinnen eerst voor een huurwoning. Er is daarom veel vraag naar kwalitatieve nieuwbouwappartementen en energetische, zuinige en compacte woningen met een tuintje. Ook de huurprijzen zijn in een jaar tijd met 1,8 procent gestegen tot gemiddeld 792 euro per maand. Investeren in nieuwbouw voor de huurmarkt blijft dan ook bijzonder interessant en duurzaam op de lange termijn.

Investeren met Camino

Op zoek naar een rendabele vastgoedinvestering? Bij Camino bekijken we graag samen welk vastgoedproject het best aansluit bij je investeringsdoelen.

Voordelen voor investeerders